Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 945/PGDĐT, về việc tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học cơ sở cấp tỉn...

Số 945/PGDĐT, về việc tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi       Bà Rịa, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2017-2018

 

                    Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: