Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
792/PGDĐT, V/v Hướng dẫn tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2017-2018

Số 792/PGDĐT, V/v Hướng dẫn tổ chức                                Bà Rịa, ngày 19 tháng 9 năm 2017

thi nghề phổ thông năm học 2017-2018


Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa


 Tài Liệu Kèm Theo: