Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
791/KH-PGDĐT, Kế hoạch tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học ...

Số 791/KH-PGDĐT, Kế hoạch tổ chức                                          Bà Rịa, ngày 19 tháng 9 năm 2017

cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố

năm học 2017-2018


Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà RịaTài Liệu Kèm Theo: