Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
772/PGDĐT, V/v báo cáo tình hình học sinh chưa ra lớp năm học 2017-2018

Số 772/PGDĐT, V/v báo cáo tình hình học sinh                                 Bà Rịa,. ngày 13 tháng 9 năm 2017          

chưa ra lớp năm học 2017-2018


Kính gửi: Các trường THCSTài Liệu Kèm Theo: