Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
718/PGDĐT V/v tham dự hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương h...

718/PGDĐT V/v tham dự hội nghị tổng kết                          Bà Rịa, ngày 22 tháng 8 năm 2017
 năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng
nhiệm vụ năm học 2017-2018.
                               Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
                                               Hiệu trưởng, Chủ nhóm lớp các cơ sở Giáo dục Mầm non
Tài Liệu Kèm Theo: