Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
705/PGDĐT V/v nhập dữ liệu vnEdu năm học 2017-2018 phục vụ đề án "Quản lý giáo d...

705/PGDĐT V/v nhập dữ liệu vnEdu                                              Bà Rịa, ngày 17 tháng 8 năm 2017

năm học 2017-2018 phục vụ đề án 

"Quản lý giáo dục thông minh”.


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH và THCS trên địa bàn thành phố Bà RịaTài Liệu Kèm Theo: