Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
701/PGDĐT, V/v Triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT năm học 2017-2018

Số 701/PGDĐT, V/v Triển khai công tác                        Bà Rịa, ngày 16 tháng 8 năm 2017                         

đảm bảo trật tự ATGT năm học 2017-2018.


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCSTài Liệu Kèm Theo: