Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
678/PGDĐT V/v triển khai tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT trong các t...

678/PGDĐT V/v triển khai tuyên truyền phổ                         Bà Rịa, ngày 8 tháng 8 năm 2017
 biến chính sách BHXH, BHYT trong
 các trường học năm học 2017-2018.
                                        
                                                    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc
Tài Liệu Kèm Theo: