Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
676/PGDĐT V/v báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy...

676/PGDĐT V/v báo cáo kết quả thực hiện                                       Bà Rịa, ngày 8 tháng 8 năm 2017
các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy
 môn lịch sử trong các trường THCS.
                                     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: