Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
674/PGDĐT V/v triển khai giáo trình i-Learn Smart World 6, 7, 8, 9 trong các trư...

674/PGDĐT V/v triển khai giáo trình                      Bà Rịa, ngày 7 tháng 8 năm 2017
 i-Learn Smart World 6,7,8,9 trong các 
trường THCS từ năm học 2017-2018.
                                            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: