Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
671/PGDĐT, V/v tổ chức Hội nghị tập huấn về "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quả...

671/PGDĐT, V/v tổ chức Hội nghị tập huấn về                      Bà Rịa, ngày 7 tháng 8 năm 2017
"Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro
thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2017

                                        Kính gửi: Hiệu trưởng trường TH, THCS
Tài Liệu Kèm Theo: