Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 654/PGDĐT V/v tăng cuờng công tác tuyên truyền Cuộc thi ý tưởng tỉnh Bà Rịa –...

Số 654/PGDĐT V/v tăng cuờng công tác                                 Bà Rịa, ngày 31 tháng 7 năm 2017.
tuyên truyền Cuộc thi ý tưởng
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II
năm 2016-2017.
 
                                   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: