Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
651/PGDĐT V/v điều chỉnh danh sach tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trìn...

651/PGDĐT V/v điều chỉnh danh sach tham dự lớp               Bà Rịa, ngày 31 tháng 7 năm 2017
tập huấn nghiệp vụ về chương trình bơi an toàn,
phòng chống đuối nước cho hướng dẫn
viên cơ sở năm 2017.
                                                 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH và THCS
Tài Liệu Kèm Theo: