Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số 515/PGDĐT V/v nhắc nhở việc BC danh sách học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp...

V/v nhắc nhở việc BC danh sách                                          Bà Rịa, ngày 11 tháng 7 năm 2017
học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp
vụ chương trình bơi an toàn phòng chống
đuối nước cho hướng dẫn viên cơ sở năm 2017.


                                                    Kính gửi: Các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: