Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
V/v triển khai công tác tuyên truyền Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh ...

Số: 511/PGDĐT                                                                         Bà Rịa, ngày 10 tháng 7 năm 2017
V/v triển khai công tác tuyên truyền
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017.

                                  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: