Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
508/PGDĐT V/v Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do virut...

508/PGDĐT V/v Tăng cường công tác                           Bà Rịa, ngày 6 tháng 7 năm 2017
phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh
do virut Zika.
                                             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS
Tài Liệu Kèm Theo: