Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
495/PGDĐT, về việc lắp đặt bể bơi di động và dạy học phòng chống đuối nước cho H...

495/PGDĐT, về việc lắp đặt bể bơi di động                                Bà Rịa, ngày 30 tháng 6 năm 2017
và dạy học phòng chống đuối nước cho HS
trong trường học theo hình thức xã hội hóa.
                                          
                                  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: