Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
493/PGDĐT về việc triển khai kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về chương t...

Số 493/PGDĐT về việc triển khai kế hoạch                        Bà Rịa, ngày 30 tháng 6 năm 2017
tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình
bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho hướng
dẫn viên cơ sở năm 2017.

                                            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa.
Tài Liệu Kèm Theo: