Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
479/PGDĐT về việc tham dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2017

        Số: 479/PGDĐT                                  Bà Rịa, ngày 26 tháng 6 năm 2017
V/v tham dự tập huấn bồi dưỡng
nghiệp vụ hè 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn
Tài Liệu Kèm Theo: