Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
471/PGDĐT về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh...

          Số: 471/PGDĐT                                Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2017
V/v Tổ chức các hoạt động nhân
dịp, kỷ niệm 70 năm ngày Thương
binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học
và Trung học cơ sở thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: