Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
459/PGDĐT về việc tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học

          Số: 459/PGDĐT                                  Bà Rịa, ngày 19 tháng 6 năm 2017

V/v: Tổ chức tặng quà cho học sinh
nghèo hiểu học


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: