Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
449/PGDĐT về việc tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ XXI...

          Số: 449/PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 12 tháng 6 năm 2017
V/v: Tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu lần thứ XXI năm 2017Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học:
- TH Lê Thành Duy, Nguyễn Thanh Đằng, TH Nguyễn Bá Ngọc, TH Trường Sơn;
- THCS Lê Quang Cường, THCS Phước Nguyên, THCS Nguyễn Du, thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: