Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
427/PGDĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng t...

         Số: 427/PGDĐT                                 Bà Rịa, ngày 30 tháng 5 năm 2017
V/v: Tăng cường công tác bảo đảm an
toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh ngộ
độc thực phẩm trong mùa hè năm 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: