Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
346/PGDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân...

        Số: 346/PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 08 tháng 5 năm 2017

V/v: Hướng dẫn thực hiện đánh giá,
xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên
năm học 2016 - 2017Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS và mầm non
Tài Liệu Kèm Theo: