Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
342/PGDĐT về việc cảnh báo việc mạo danh Chi cục ATVSTP để bán tài liệu ATTP

         Số: 342/PGDĐT                                        Bà Rịa, ngày 04 tháng 5 năm 2017

V/v: Cảnh báo việc mạo danh Chi
cục ATVSTP để bán tài lieu ATTPKính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: