Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
338/PGDĐT v/v tập huấn và tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu ...

Số: 338/PGDĐT                                                                     Bà Rịa, ngày 03 tháng 5 năm 2017
V/v tập huấn và tuyên truyền về công tác
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho các trường trên địa bàn tỉnh năm 2017.


                                                              Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
Tài Liệu Kèm Theo: