Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
322/PGDĐT về việc phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây, hoa t...

         Số: 322/PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 26 tháng 4 năm 2017

V/v Phòng ngừa ngộ độc do độc tố
tự nhiên ở một số loài cây, hoa trong
khuôn viên trường học
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: