Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
319/PGDĐT về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2016 - 2017

        Số: 319/PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2017

V/v hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp
THCS năm học 2016 - 2017


Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
- Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh BR-VT
Tài Liệu Kèm Theo: