Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
80/QĐ-PGDĐT Quyết định về việc thành lập các tổ giám sát công tác kiểm tra học k...

        Số: 80/QĐ-PGDĐT                                 Bà Rịa, ngày 20 tháng 4 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các tổ giám sát công tác kiểm tra học kỳ II
Năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: