Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
304/PGDĐT về việc tham dự tập huấn xét tốt nghiệp THCS và đăng ký thi tuyển vào ...

         Số: 304/PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 20 tháng 4 năm 2017

V/v tham dự tập huấn xét tốt nghiệp
THCS và đăng ký thi tuyển vào lớp 10 THPTKính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: