Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
286/PGDĐT-TH về việc tham gia hiến máu tình nguyện ngày 17/4/2017

          Số: 286/PGDĐT-TH                                 Bà Rịa, ngày 14 tháng 4 năm 2017

V/v: Tham gia hiến máu
tình nguyện ngày 17/4/2017Kính gửi: Các trường mầm non thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: