Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
232/PGDĐT-TH Kết luận kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động Trường Trun...

          Số: 232/PGDĐT-TH                              Bà Rịa, ngày 29 tháng 3 năm 2017


KẾT LUẬN
Kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động
Trường Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa
năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: