Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
216/PGDĐT về việc hướng dẫn ký hợp đồng làm việc và công nhận hết thời gian tập ...

           Số: 216/PGDĐT                                     Bà Rịa, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Về việc hướng dẫn ký hợp đồng
làm việc và công nhận hết thời gian
tập sự đối với viên chức mới tuyển
dung trong các trường MN.Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non
Tài Liệu Kèm Theo: