Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
V/v thông báo một số nội dung tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016...

           Số: 214/PGDĐT                                                        Bà Rịa, ngày 23 tháng 3 năm 2017
 V/v thông báo một số nội dung tham dự
kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017.

                             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.                                 
Tài Liệu Kèm Theo: