Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
185/PGDĐT về việc thông báo thời gian tổ chức thi bài kiểm tra năng lực Hội thi ...

           Số: 185/PGDĐT                            Bà Rịa, ngày 14 tháng 3 năm 2017

V/v: Thông báo thời gian tổ chức thi
bài kiểm tra năng lực Hội thi Giáo viên
dạy giỏi cấp THCS năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: