Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
21/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập Ban giám khảo; tổ thư ký, kỹ thuật, phục vụ, bả...

        Số: 21/QĐ-PGDĐT                                    Bà Rịa, ngày 08 tháng 02 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban giám khảo; tổ thư ký, kỹ thuật, phục vụ, bảo vệ và y tế
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố cấp Trung học cơ sở vòng 1,
năm học 2016 - 2017


Tài Liệu Kèm Theo: