Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
141/PGDĐT về việc tổ chức họp chuẩn bị kiểm tra kiến thức các lớp bồi dưỡng học ...

         Số: 141/PGDĐT                                Bà Rịa, ngày 23 tháng 2 năm 2017

V/v tổ chức họp chuẩn bị kiểm tra
kiến thức các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi
chuẩn bị kỳ thi cấp tỉnh tháng 3/2017


Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: