Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
127/TB-PGDĐT Thông báo số 1 một số qui định của hội thi giáo viên dạy giỏi thành...

        Số: 127/TB-PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 16 tháng 02 năm 2017


THÔNG BÁO SỐ 1
Một số qui định của hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố
Cấp trung học cơ sở năm học 2016 - 2017
(Bài thực hành thứ 1)
Tài Liệu Kèm Theo: