Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
113/PGDĐT về việc triển khai cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ...

            Số: 113/PGDĐT                          Bà Rịa, ngày 14 tháng 02 năm 2017

V/v: Triển khai cuộc thi vẽ tranh quốc
tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ
ước" lần thứ VI năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: