Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
112/PGDĐT về việc triển khai Thông tư 28 về sửa đổi một số nội dung chương trình...

          Số: 112/PGDĐT                                Bà Rịa, ngày 14 tháng 02 năm 2017

V/v triển khai Thông tư 28 về sửa đổi
một số nội dung chương trình GDMN.


Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường mầm non
                    - Chủ các nhóm, lớp mẫu giáo tư thục
Tài Liệu Kèm Theo: