Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
106/PGDĐT về việc tổ chức họp chuẩn bị Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, cấp ...

          Số: 106/PGDĐT                                  Bà Rịa, ngày 10 tháng 02 năm 2017

V/v tổ chức họp chuẩn bị
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS,
cấp thành phố năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: