Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
84/PGDĐT về việc tổ chức họp giao ban chuyên môn THCS tháng 2

          Số: 84/PGDĐT                                 Bà Rịa, ngày 06 tháng 02 năm 2017
V/v tổ chức họp giao ban chuyên
môn THCS tháng 2Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: