Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
74/PGDĐT-TH về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

             Số: 74/PGDĐT                            Bà Rịa, ngày 18 tháng 01 năm 2017

V/v: Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết
Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017


Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, THCS
và các cơ sở giáo dục mầm non thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: