Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
17/PGDĐT-TH về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2017

         Số: 17/PGDĐT                              Bà Rịa, ngày 04 tháng 01 năm 2017

V/v: Giao chỉ tiêu vận động hiến
máu tình nguyện năm 2017


Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học
và trung học cơ sở thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: