Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
3489/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạ...

        Số: 3489/QĐ-UBND                 Bà Rịa, ngày 29 tháng 9 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng
Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa

Tài Liệu Kèm Theo: