Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
1028/PGDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra cuối học kì I năm học 2016 - 2017

      Số: 1028/PGDĐT                       Bà Rịa, ngày 09 tháng 12 năm 2016

V/v hướng dẫn kiểm tra cuối
học kì I năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học
Tài Liệu Kèm Theo: