Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 808/PGDĐT V/v tham dự chuyên đề “Dạy học Vật lý ngoài trời”

Số: 808/PGDĐT                                 Bà Rịa, ngày 12 tháng 11 năm 2018

V/v tham dự chuyên đề

“Dạy học Vật lý ngoài trời”

 

                  Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa


Tài Liệu Kèm Theo: