Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
736/PGDĐT, V/v nhắc nhở các đơn vị chưa gửi báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp để nân...

736/PGDĐT, V/v nhắc nhở các đơn vị                                           Bà Rịa, ngày 28 tháng 8 năm 2017
chưa gửi báo cáo kết quả thực hiện các
giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy
môn Lịch sử trong các trường THCS.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Tài Liệu Kèm Theo: Tải Về