Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỘI THẢO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỘI THẢO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC


            Ngày 02/12/2013 Phòng GD&ĐT đã có công văn số 920/PGDĐT về việc tham dự Hội thảo công tác quản lý trường học, thời gian dự Hội thảo: ngày 07/12/2013. Do các trường bận họp kiểm điểm cuối năm nên Phòng GD&ĐT sẽ dời Hội thảo vào ngày 14/12/2013.

Tài Liệu Kèm Theo: Tải Về