Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Đề Kiểm Tra

  

  Tên File Tải File
  Đề thi Tin học trẻ - Bảng B - Khối THCS - Năm 2015
  Đề thi Tin học trẻ - Bảng A - Khối Tiểu học - Năm 2015
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I CẤP THCS NĂM HỌC 2014 - 2015
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014
  Đề thi Máy tính cầm tay - Casio - Năm học 2013 - 2014
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I CẤP THCS NĂM HỌC 2013 - 2014
  Các đề thi Giải toán trên máy tính cầm tay
  ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NGUỒN TRƯỜNG THCS LÊ QUANG CƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 (Toán)
  ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NGUỒN TRƯỜNG THCS LÊ QUANG CƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 (Tiếng Việt)
  Các đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS - MÔN TIN HỌC
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS - MÔN SINH HỌC
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS - MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS -MÔN CÔNG NGHỆ
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS - MÔN ÂM NHẠC - MỸ THUẬT
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS - MÔN LỊCH SỬ
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS -MÔN ĐỊA LÝ
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS - MÔN HÓA HỌC
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS - MÔN VẬT LÝ
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS - MÔN THỂ DỤC
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS -MÔN TIẾNG ANH
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS -MÔN NGỮ VĂN
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ THAM KHẢO CẤP THCS - MÔN TOÁN
  Đề thi chính thức Toán tuổi thơ cấp thành phố cấp THCS năm học 2012 - 2013
  Đề thi chính thức Toán tuổi thơ cấp thành phố cấp Tiểu học năm học 2012 - 2013
Đầu tiên « Trước1 - 2Sau » Cuối cùng